Перелік дисциплін та форми контролю, які виносяться на зимову сесію для студентів І-ІV -х курсів ОР бакалавр та І курсу ОР магістр денної форми навчання

Спеціальність 022 Дизайн завантажити
Спеціальність 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація завантажити
Спеціальність 024 Хореографія завантажити
Спеціальність 025 Музичне мистецтво завантажити
Спеціальність 026 Сценічне мистецтво завантажити
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво) завантажити
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити