ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ

Підготовка бакалаврів здійснюється:

Галузь 01 “Освіта”

014.12 «Середня освіта бразотворче мистецтво)

Освітня програма:
014.12. Образотворче мистецтво

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітня програма:
014.13. Музичне мистецтво

Галузь 02 «Культура і мистецтво»

022 «Дизайн»

 Освітні програми:
«Дизайн середовища»
«Дизайн одягу»
«Графічний дизайн»

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітня програма:
«Образотворче мистецтво»

024 «Хореографія»

Освітня програма: 
«Хореографія»

025 «Музичне мистецтво»

Освітня програма:
«Інструментально-виконавське мистецтво»
“Сольний спів”

026 «Сценічне мистецтво»

Освітня програма:
«Сценічне мистецтво»
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»       Освітня програма:
      «Менеджмент соціокультурної діяльності»