СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ

Студентський Сенат – орган студентського самоврядування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Сенат для студента – це реальна можливість здобути досвід практичної організаторської роботи в команді, а також познайомитися з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей із закладів вищої освіти України, проявити вміння та вдосконалити навички організації різноманітних заходів, спробувати свої можливості керівника проектів, отримати підтримку й корисні поради. Бути почутим на університетському, місцевому, обласному і Всеукраїнському рівнях молодіжної політики, долучитись до розробки і внесення пропозицій щодо покращення студентського життя, і як результат – бути поміченим керівництвом вишу, державними службовцями різних рівнів, підприємцями і бізнесменами, які із задоволенням захочуть бачити активну, енергійну, молоду людину після закінчення університету.
Сенат охоплює представників усіх інститутів та факультетів університету, які безпосередньо реалізують діяльність Сенату в своєму інституті (факультеті), та до яких можна звернутись з питань, що цікавлять студента.

Основними завданнями Студентського Сенату є:
– забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація дозвілля студентів та розвитку їх творчих здібностей.

СКЛАД СЕНАТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ

Волосянко Соломія – сенатор Навчально-наукового Інституту мистецтв, студентка ІІІ курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво (Сольний спів)

solomiia.volosianko.21@pnu.edu.ua

0684034483

Ільницька Анастасія – заступник сенатора Навчально-наукового Інституту мистецтв, студентка І курсу спеціальності 022 Дизайн (Дизайн середовища)

anastasiailnytska.29@gmail.com

0666970238

Михайлюк Богдана – заступник сенатора Навчально-наукового Інституту мистецтв, студентка ІІ курсу спеціальності 014.13 Музичне мистецтво (Середня освіта)

mihajlukbogdana70@gmail.com

0666403821

ПРОФБЮРО СТУДЕНТІВ

Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України, Ти, студенте Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, маєш усвідомлювати те, що Ти добровільно стаєш членом студентської організації в університеті, яка представлятиме та відстоюватиме ТВОЇ законні права та інтереси перед адміністрацією  інституту та університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об’єднаннями громадян.

Студентові, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, необхідний захист його законних прав та інтересів, оскільки самостійно їх відстояти дуже важко.

Хащук Артур – голова профбюро Навчально-наукового Інституту мистецтв, студент V курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво «Сольний спів»
Романів Катерина – заступник голови профспілкового бюро Навчально-наукового Інституту мистецтв, студентка IV курсу спеціальності 022 Дизайн (Дизайн одягу)