Підготовка докторів філософії (PhD)

 

           

 Підготовка докторів філософії (PhD):

 Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Напрям: Освітня програма:
023 Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво,

реставрація

Образотворче мистецтво

Декоративне мистецтво

025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
 

         Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Напрям: Освітня програма:
034 Культурологія Культурологія