МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 25–28 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

МІЖНАРОДНА
НАУКОВА ІНТЕРНЕТКОНФЕРЕНЦІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТААКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

Мета проведення заходу акумулювати напрацювання науковців у дослідженні актуальних проблем, тенденцій та перспектив функціонування українського мистецтва, освіти і культури на сучасному етапі як на регіональному, так і на національному рівнях, за кордоном та у середовищі української діаспори.

Запрошуємо до участі в конференції мистецтвознавців, істориків, філологів, україністів, культурологів – викладачів та науковців, дослідників з історії, культури, освіти та мистецтва з України та інших держав. Важливими також будуть узагальнення і порівняння мистецького досвіду, історії мистецької освіти, культури у світовому контексті, проблем міжкультурної комунікації засобами мистецтва.

Проведення конференції приурочене
відзначенню 20-річчя Навчальнонаукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

В межах проведення конференції буде представлено основні наукові, навчально-методичні та культурно-мистецькі здобутки викладачів і випускників підрозділу у формі онлайн-презентацій наукових видань, персональних та тематичних артбуків, концертів.

Конференція включена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 • культурно-мистецькі процеси розвитку регіонів періоду незалежності України;
 • сучасний етап розвитку різних видів мистецтва в Україні та українській діаспорі: жанрово-стильові, тематичні, аксіологічні аспекти;
 • тенденції динаміки культурно-мистецької традиції від локального до національного, від національного до глобального виявів;
 • оновлення тематичного змісту навчальних програм у системі сучасної мистецької освіти України на засадах компетентнісного підходу;
 • інноваційні методики викладання мистецьких дисциплін;
 • варіативність сучасного представлення мистецьких жанрів і форм.
 • менеджмент культурно-мистецьких і освітніх процесів в Україні;
 • взаємодія закладів мистецької освіти та культурно-мистецьких інституцій;
 • культура, мистецтво й освіта Прикарпаття в контексті історично-суспільних процесів кінця XX – початку XXI ст.;
 • персональні практики та здобутки українських митців, педагогів, діячів культури;
 • культура і мистецтво як засіб етнонаціональної ідентичності українців у світі;
 • конвергенція мистецьких процесів в середовищі української діаспори.

План конференції:

25 травня 2021 року (18.00) – пленарне засідання (онлайн).

26 травня 2021 року (18.00) – концерт викладачів і студентів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (онлайн). Виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дизайну викладачів та студентів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (онлайн).

27 травня 2021 року (18.00) – презентація наукового доробку викладачів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – монографій, навчальних посібників і підручників, нотних збірників, мистецьких альбомів, каталогів тощо (онлайн).

28 травня 2021 року – підведення підсумків конференції.

Реєстрація (українською або англійською мовами) до участі в конференції з 15 квітня по 21 травня 2021 року за тематичними напрямами:

Мистецька освіта

Культура

Мистецтво

Терміни проведення конференції – з 25 по 28 травня 2021 року, збір заявок– з 15 квітня до 21 травня 2021 р., матеріалів – до 25 червня 2021 р.

Робочі мови  Інтернет-конференції: українська, слов’янські та офіційні мови країн Євросоюзу.

Участь у конференції безкоштовна. Всі учасники отримають електронні сертифікати.

Програма конференції (у PDF форматі) буде сформована і опублікована в Інтернеті 24 травня 2021 р.

Збір матеріалів конференції – з 15 квітня до 25 червня 2021 р.

Публікація інтернет-збірника (у PDF форматі) тез і матеріалів конференції – до 1 липня 2021 р.

Реєстрація учасників за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1RoW78V2y65qMqIZysMNIF8sNQ3RPjy-acinfi2iEr1A/edit