Звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік

у Прикарпатському національному  університеті імені Василя Стефаника відбудеться звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2020 рік

05.04.2021 о 1400 год. – дистанційне пленарне засідання
за допомогою системи Webex Cisco:   

(https://bit.ly/3vDooeQ)

Вступне слово

Ректор, доктор політичних наук, професор І.Є. ЦЕПЕНДА

Обговорення доповідей:

Авторські різдвяні листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи.

Доктор  мистецтвознавства, доцент І. М. ДУНДЯК.

Міжнародні стандарти фінансової звітності в обліковій системі України: передумови впровадження, сучасні реалії та практика застосування.

Доктор економічних наук, доцент Л .С. САС

 

Програма звітної наукової конференції студентів університету за 2020 рік

Програма звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік

 

07.04.2021 року –  дистанційне пленарне засідання
Секції мистецтвознавства викладачів, докторантів та аспірантів Навчально-наукового інституту мистецтв за покликанням:
https://bit.ly/2ONRJCD.
Початок 0 13 годині

08.04.2021 –  дистанційне секційне засідання  студентів
Навчально-науковго інституту мистецтв за покликанням:

https://bit.ly/2ONRJCD.
Початок о 13 годині

09.04.2021 о 1400 –  підсумкове засідання керівників секцій – https://bit.ly/3s1729G 

Усі покликання будуть активні за 15 хвилин до початку події