ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ З ХУДОЖНЬОЮ КУЛЬТУРОЮ ЗАХОДУ

Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ)»

Збірник підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної  конференції з міжнародною участю «Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу» (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ), що проходила 19 – 20 жовтня 2023 р. на базі кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Збірник вміщує матеріали з історії та сьогодення українського мистецтва та його взаємозв’язку з художньою культурою Заходу.

Вихідні дані збірника:

Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 -20 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ: Поліграфія «Зебра», 2023.  229 с.

 Електронний варіант збірника розміщено на сайті кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ: http://surl.li/obukc