ПРОБЛЕМАТИКА КУЛЬТУРИ ПОГРАНИЧЧЯ

14-16 вересня 2023 р. у м. Сянок (Республіка Польща) на базі Державної вищої школи ім.Я.Гродка відбулася щорічна ХІ міжнародна конференція «На пограниччі культур і народів», в якій взяли участь викладачі й аспіранти Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанка. Конференція носила підзаголовок «З проблем історії, культури та навчання», а її учасники – з України, Словаччини та Польщі розглянули численні аспекти прикордонного співробітництва, національно-ідентифікаційних викликів, у т. ч. пов’язаних із російсько-українською війною.

Представники Навчально-наукового інституту мистецтв – завідувачка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор Віолетта Дутчак виступила на пленарному засіданні з аналізом різдвяного фольклору українсько-польського пограниччя (в контексті сучасного переходу української церкви на новоюліанський календар), на секційних – доктор мистецтвознавства, професор Ольга Фабрика-Процька визначила специфіку репрезентації лемківського фольклору у виконавській практиці України та світу, кандидат мистецтвознавства, доцент Лілія Пасічняк у своїй доповіді (онлайн) зосередилася на специфіці поширення і функційного використання дримби в ансамблевій культурі українських Карпат, аспіранти виступили з дослідженнями прикордонних аспектів функціонування вокальних ансамблів (Марія Мартинюк) і гітарного мистецтва (Петро Стрижиборода).

Наукові дослідження були доповнені презентаціями, відеоматеріалами, а наукова комунікація – культурно-мистецькою програмою та екскурсіями, зокрема в Музей народного будівництва та архітектури (скансен) в Сяноку.

Всі учасники конференції отримали сертифікати участі та готують доповіді до друку в рецензованому збірнику наукових праць.