Співпраця з Поморським університетом у Слупську (Республіка Польща)

Співпраця з українськими і закордонними закладами вищої мистецької освіти є пріоритетом розвитку Навчально – наукового інституту мистецтв Прикарпатського університету. Одним із різновидів такої співпраці є гостьові лекції і майстер-класи провідних фахівців кафедри методики музичного виховання та диригування з метою впровадження освітньої діяльності за іноваційними напрямками.

Із 9 по 17 червня на запрошення  Поморського університету (м Слупськ, Польща) професорка, завідувачка  кафедри  Любов Серганюк, котра є гостьовим професором університету – партнера, читала лекції та проводила практичні заняття для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за музичним навчально-педагогічним напрямком. Вона ознайомила здобувачів із характерними музичними особливостями українського фольклору, досвідом використання альтернативних музичних інструментів на заняттях із музичного мистецтва, виконанням української інструментальної музики та обробками народних пісень. Про продуктивність занять свідчило жваве обговорення запропонованого матеріалу, особливо того, котре стосувалося методики викладання інтегрованих занять з предмету мистецтва, оскільки в Польщі поки ця система не впроваджена в освітній процес. Слухачам було представлено цікаві концепції українських вчених щодо полікультури в освіті та музичній педагогіці. Під час візиту було розроблено стратегію подальшої творчої взаємодії задля реалізації прав здобувачів вищої освіти на академічну мобільність в рамках угоди про співпрацю між двома університетами, оскільки здобувачі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) вже навчаються за програмою подвійних дипломів і   бажаючих поглибити свої знання в артистично-едукаційному просторі стає все більше.