ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ

(онлайн)

 16 лютого 2022 (середа) : 15:00-17:00

 Покликання:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mae50bc78e51cab19b1331806d692a1d5

 

  1. Підсумки заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання за  перший семестр 2021-2022 навчального року.

Доповідає Волощук Ю.І., заступник директора Інституту, кандидат мистецтвознавства, доцент.

  1. Про організацію освітнього процесу та забезпечення якості освіти на кафедрах методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну і сценічного мистецтва та хореографії в умовах дистанційного навчання.

Доповідають: Тимків Б.М., завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор; Кукуруза Н.В., кандидат мистецтвознавства, доцент.

  1. Профорієнтаційна робота кафедр Інституту та шляхи її покращення.

Доповідає: заступник директора Інституту з виховної роботи та міжнародних зв’язків Казимирів Х.Т.

  1. Про стан підготовки студентів ОР бакалавр до підсумкової атестації..

Доповідають завідувачі кафедр.

  1. Різне.

НА ВЧЕНУ РАДУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

І КЕРІВНИКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ