Участь у міжнародній конференції

Професорсько-викладацький склад кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецькихдисциплін», яка проводилася 8 – 9 квітня 2021 року факультетом мистецтв Уманського державного педагогічного університетуімені Павла Тичини.

Напрями роботи конференції:
1. Європейська практика формування педагогічної майстерності учителів
мистецьких дисциплін в умовах ступеневої освіти.
2. Теоретичні та методичні аспекти підготовки фахівців мистецьких
дисциплін у вищій школі.
3. Новітні технології навчання дисциплін мистецького спрямування.
4. Естетичні засади виховання та розвитку творчообдарованих дітей у
мистецькій освіті.