ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ІНСТИТУТУ

МОНОГРАФІЇ, НАВЧАЛЬНІ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ,
ПІДГОТОВЛЕНІ  ВИКЛАДАЧАМИ ІНСТИТУТУ
КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [Текст] : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. Освіти; [авт. кол. : Андрущенко В. П., Барабаш О. Д., Брус В. Х., Грицан А.В. [та ін.] ; відп. ред. В. І. Кононенко] . – К. : Знання України, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-316-269-0

Анотація – завантажити

Україна : 20 років незалежності [Текст] : [Монографія] / Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС; [авт. кол.: Андрухів І.О., Великочий В.С., Грицан А.В., Кафарський В. І., Крижанівський Є.І.[та ін.]; за ред. М. Б. Бучка, В. І. Кафарського, І. О. Андрухіва, Й. М. Гаха]. – Івано-Франківськ, Надвірна ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2011. – 276 с.

Анотація – завантажити

   
 Двадцять років Незалежності. Галицький район: Факти, хроніки подій, спогади [Текст]:[монографія] / Авт. кол. М. Гачинський, О. Джура, В. Завірач, М. Іваськів, Б. Тимків та ін. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. – 284 с. – 12 іл. –
ISBN 978-966-428-206-9

Анотація – завантажити
МОНОГРАФІЇ
 
Тимків Б.М.
Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова
/ Б.М. Тимків. – 2-е вид., переробл. і доповнене. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 316 с., 584 іл. – ISBN 978-966-398-089-8
Анотація – завантажити
Грицан А.В.
Просвітня зоря Прикарпаття.
Нариси про історію Товариства “Просвіта” на Прикарпатті між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000.  180 с. 

ISBN 966-7515-08-7
Анотація – завантажити
ПІДРУЧНИКИ  
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ  
 Надія Грицан.
Техніка сценічного мовлення. Навчально-методичний посібник
.
Івано-Франківськ
Анотація – завантажити
ББК 792.026:808.5 УДК 85.334.07 Г- 85
Надія Грицан.
Слово у поетичному театрі:
Навчально-методичний посібник
/ Грицан Надія Володимирівна. –
Івано-Франківськ, 2008. – 300 с. з іл.
Анотація – завантажити
 
УДК 792.8 (075.8)   ББК 85.327 (4 Укр)
ISВN 978-966-640-346-2
Васірук С. О.
Історико-побутовий танець : навч.-метод, посіб. для студ. мистец. спец. вищ. навч. закл.
/ С. О. Васірук. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012.– 184 с. : іл.
Анотація – завантажити
 ББК 85.327 (4 Укр)    УДК 792.8 (075.8)
ISBN 978-966-640-345-5

Васірук С.О.
Класичний танець : навч.-метод. посіб.
/ С. О. Васірук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. –260 с.


Анотація – завантажити