ЗВІТИ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2015 РІК дивитися тут ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2016 РІК дивитися тут ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2017 РІК дивитися тут

ЕСТS – ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)  РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  ознайомитися тут Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 022 Дизайн Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ознайомитися тут Спеціальність Читати далі

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ІНСТИТУТУ

МОНОГРАФІЇ, НАВЧАЛЬНІ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, ПІДГОТОВЛЕНІ  ВИКЛАДАЧАМИ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [Текст] : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. Освіти; [авт. кол. : Читати далі

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ Студентський Сенат – орган студентського самоврядування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сенат для студента – це реальна можливість здобути досвід практичної організаторської роботи в команді, а також познайомитися з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей із Читати далі