Міжнародні наукометричні бази

1Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Це також пошукова система, яка формує статистику, що відображає стан і динаміку показників значущості, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Найбільш авторитетні міжнародні бази даних:

http://wokinfo.com/

 

Російськомовний сайт:

http://wokinfo.com/russian/

Довідник по роботі з Web of Science російською мовою

 

Web of Science – пошукова платформа компании Thomson Reuters, яка об’єднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Платформа оснащена вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.

На платформі Web of Science розміщено кілька колекцій, основна це Web of Science Core Collection, яка включає понад 12700 наукових видань з усього світу, в тому числі журналів відкритого доступу, і більше 160000 матеріалів конференцій, понад 59 мільйонів записів наукових публікацій, понад 1 мільярд посилань пристатейної бібліографії. Зміст оновлюється щотижня. Web of Science Core Collection включає:

– Science Citation Index Expanded (1970-2016);

– Social Science Citation Index (1970-2016);

– Arts and Humanities Citation Index (1975-2016);

– Conference Proceedings Citation Index (1990-2016);

– Book Citation Index (2003-2016).

 

http://www.scopus.com/

«Інструкція користувача Scopus (українською)»

Scopus – найбільша в світі реферативна і аналітична база наукових публікацій і цитувань видавничої компанії Elsevier, яка охоплює: 22245 академічних журналів (у тому числі 51 український) від 5000 різних видавництв, 58,3 мільйона рефератів, більше 120 тисяч книг, 5,5 мільйона матеріалів наукових конференцій, 390 галузевих видань, 25,2 мільйона патентних записів.

 

Scopus не містить повних текстів, але надає посилання на них. Для статей є бібліографічні описи, анотації та списки цитованої літератури. Функціонал платформи дозволяє шукати всі статті, що посилаються на цю статтю; доступне сортування за кількістю цитувань статті (від найбільш цитованих до найменш).

 

Доступ до Scopus потребує передплати, однак актуальний перелік включених видань завжди можна переглянути на сторінці продукту.

 

Переглянути наявність інформації щодо публікацій певного автора можна тут , посилання Author Preview

 

http://www.scimagojr.com/

Sсimago Journal & Country Rank (SJR) – аналітичний портал, що надає наукометричні  показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів більше 230 країн світу на базі інформаційної системи Scopus (Elsevier BV).

SCImago & CountryRank (SJR) враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Гірша. Відображає середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки.

Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходиться у вільному доступі.

http://scholar.google.com.ua/

Алгоритм створення наукового профілю у Google Академії

Google Scholar – є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дозволяє без зусиль здійснювати великий пошук наукової літератури, а також знайти дослідження, які найбільш точно відповідають пошуковому запиту, серед величезної кількості наукових праць. Google Scholar містить відомості не лише про он-лайнові електронні варіанти, але і про друковані статті. Пошукова система Google Scholar повідомляє користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. За гіперпосиланням «Cited by…» («Цитовано…») можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.
 

http://www.indexcopernicus.com

Index Copernicus (Польща) (Index Copernicus Journals Master List) – міжнародна наукометрична база, яка включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів.

 

База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.

 

Щорічно вона публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо.

 

Документи для завантаження: