ПЕРЕЛІК ФОРМ КОНТРОЛЮ ТА РОЗКЛАДИ ЕКЗАМЕНІВ НА ЛІТНЮ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ СЕСІЮ

ПЕРЕЛІК ФОРМ КОНТРОЛЮ

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) завантажити
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити
Спеціальність 022 Дизайн завантажити
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декортивне мистецтво,
реставрація
завантажити
Спеціальність 024 Хореографія завантажити
Спеціальність 025 Музичне мистецтво завантажити
Спеціальність 026 Сценічне мистецтво завантажити

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ*

Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити
Спеціальність 024 Хореографія завантажити
Спеціальність 025 Музичне мистецтво завантажити
Спеціальність 026 Сценічне мистецтво завантажити

*Розклади екзаменів для спеціальностей 022 Дизайн і 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація розміщені в електронному розкладі