Умови конкурсу

 УМОВИ
конкурсу серед студентів Навчально-наукового інституту мистецтв
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
на краще гасло інституту

  1. Загальні положення

1.1. Умови конкурсу серед студентів Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на краще гасло інституту (далі ‒ Умови) укладені з метою підсилення медійної презентації інституту в засобах масової інформації, веб-просторі, соціальних мережах.

1.2. Конкурс на краще гасло (далі ‒ Конкурс) проводиться з метою залучення студентів до створення образу інституту в інформаційному просторі.

1.3. Керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет конкурсу

(далі ‒ Оргкомітет), який включає: представників дирекції та кафедр інституту і студентського самоврядування.

1.4. Оргкомітет:

– затверджує календарний план (програму) проведення Конкурсу;

– визначає і оприлюднює інформацію про хід та результати Конкурсу.

1.5. Оргкомітет та всі учасники Конкурсу у своїй діяльності керуються цими Умовами.

IІ. Мета і завдання Конкурсу

 

2.1. Мета Конкурсу ‒ затвердження гасла ННІМ, яке буде використовуватись у презентаційних матеріалах, інформаційно-рекламних заходах, у соцмережах та на телебаченні.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

– відзначення 20-річчя ННІМ;

– залучення максимальної кількості учасників, насамперед із числа студентів для розвитку в них соціальної активності;

– підтримка становлення та зміцнення в університеті креативних груп, здатних пропонувати та реалізовувати нові ідеї для просування бренду університету;

– визначення кращої концептуальної ідеї гасла інституту, що дозволить доповнити його медійний образ, підвищувати привабливість ННІМ для молоді на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

– визначення кращого гасла, яке може однаково успішно використовуватися:

а) при створенні та просуванні презентаційного образу інституту;

під час проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл регіону та України;

б) при проведенні ділових, наукових та інших заходів (днів університету, фестивалів, концертів, виставок тощо) на місцевому і регіональному

рівнях;

в) під час проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл регіону та України;

г) для формування громадської думки щодо престижності спеціальностей університету і його значущості для розвитку регіону та України.

IІІ. Участь у Конкурсі

У Конкурсі можуть брати участь викладачі та студенти як в якості окремих

авторів, так і у складі авторських колективів.

Участь у Конкурсі є безкоштовною.

Спілкування з учасниками Конкурсу відбувається за телефоном (097) 64 353 64.

Від одного учасника (групи) на конкурс приймається одна робота.

Кращі конкурсні роботи Оргкомітет розміщує на сайті ННІМ, а гасло-переможець буде використовуватися як офіційне гасло інституту.

 

ІV. Умови Конкурсу

4.1. Конкурсні роботи направляються до Оргкомітету Конкурсу, шляхом

заповнена google-форми: https://forms.gle/p8TsniL4xR1to4zb6 не пізніше 19 березня 2021 року.

4.2. Гасло має відповідати таким вимогам:

– лаконічність, чіткість;

– повинно відображати суть діяльності ННІМ;

– повинно бути легким у читанні, не містити важких для вимови слів і абревіатур;

– не можна використовувати слоган, який є або був комерційним, отримав права на ототожнення його з комерційним брендом, послугою або товаром.

  1. Оцінка конкурсних матеріалів і визначення переможців конкурсу

5.1. Оцінка конкурсних робіт і визначення переможців проводиться Оргкомітетом у два етапи:

на першому етапі Оргкомітет визначає 5 кращих робіт, які проходять до наступного етапу конкурсу;

переможець другого етапу визначається шляхом голосування через google-форму, яка буде оприлюднена на офіційному сайті інституту.

5.2. Оргкомітет оцінює конкурсні роботи за 10-бальною системою за такими критеріями:

– відповідність темі;

– соціальна значущість;

– позитивність і креативність (новизна ідеї, оригінальність).

5.3. Рішення Оргкомітету з визначення переможців конкурсу приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від встановленого числа членів Оргкомітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсу.

 

  1. Підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців

6.1. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться 29 березня 2021 року.

6.2. Результати Конкурсу будуть оголошені шляхом публікації на офіційному сайті інституту. Переможці будуть нагороджені ювілейними відзнаками інституту.

 

VII. Інші умови

7.1. Надіслані конкурсні роботи поверненню не підлягають і відгуки на них не надаються.

8.2. Організатори конкурсу залишають за собою право:

– використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях і без грошової винагороди автора (авторського колективу);

– проводити на їх основі профорієнтаційні рекламні кампанії університету за допомогою розповсюдження досвіду через тиражування цих робіт в

інтернет-ресурсах;

– репродукування роботи для потреб конкурсу та з метою його реклами, при проведенні суспільно значущих заходів університету, а також у методичних та інформаційних виданнях, для трансляції по телебаченню;

– розміщення на зовнішніх рекламних носіях і в мережі Інтернет;

– повного або часткового використання в навчальних та інших цілях.