В ІНСТИТУТІ ДОДАЛОСЯ ДВОЄ КАНДИДАТІВ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Наказом Міністерства освіти і науки України 09.02.2021 № 157  “Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” затверджено  рішення спеціалізованої вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» К 20.051.08
щодо присвоєння наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю
26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство)”:

 

Прокоп’як
Віра Богданівна

Науковий керівник – професор Грицан Анатолій Васильович

Конвалюк
Уляна Володимирівна

Науковий керівник – професор Карась Ганна Василівна

,