РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ЗА І СЕМЕСТР 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР
Спеціальність 022 Дизайн
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 024 Хореографія
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 025 Музичне мистецтво
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 026 Сценічне мистецтво
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Перший курс завантажити
Другий курс завантажити
Третій курс завантажити
Четвертий курс завантажити
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР (ПЕРШИЙ КУРС)
Спеціальність 022 Дизайн завантажити
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціальність 025 Музичне мистецтво завантажити
Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) завантажити
Спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) завантажити