ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА”

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
 УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

“КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ”

 

Дата проведення конференції: 26-27 вересня 2019 року.

Місце проведення: Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище»

(м. Львів, вул. Широка, 79).

 

Мета: захід відбувається в рамках гранту на фінансування Українським культурним фондом проекту “Створення центру вітражного мистецтва на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ” для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу”.

 

Спільна робота учасників проекту, учнів ПТО, студентів, аспірантів та їх наукових керівників, представників бізнесу, митців, вітражистів вітається.

 

Завдання конференції:

  1. Дослідження західноукраїнського класичного вітража з давніх часів
  2. Західноукраїнський вітраж: минуле, сучасне, майбутнє
  3. Своєрідність еволюційних процесів вітражного мистецтва
  4. Взаємодія українського вітражу із західноєвропейською вітражною культурою
  5. Кваліфікова підготовка фахівців даної області
  6. Методика викладання спецдисциплін професії – вітражник
  7. Комерційні аспекти вітражних виробів та способи їх реалізації
  8. Відомі імена та сучасні майстри-вітражисти
  9. Реставрація та збереження національних пам’яток

 

Організаційний комітет:

Криворучко Катерина Володимирівна – керівник проекту

Голуб Ігор Михайлович – координатор проекту

Копельчак Михайло Павлович – експерт по моніторингу проекту

Якимович Тетяна Дмитрівна – експерт по моніторингу проекту

Семанів Христина Ігорівна  –  креативний менеджер

Погребняк Олена Станіславівна – наставник допрофесійної підготовки

 Програма конференції:

 26 вересня 2019 р.:

10:30-11:00 – Реєстрація. Брейк-кава.

11:00-11:15 – Привітання учасників конференції.

11:15-11:30 – Етапи реалізації проекту згідно гранту УКФ.

11:30-13:30 – Робота конференції.

13:30-14:00 – Обід.

14:00-16:00 – Робота конференції.

 

27 вересня 2019 р.:

11:00-12:30 – Круглі столи представників бізнесу, митців та працівників освіти

12:30-13:00 – Брейк-кава.

13:00-14:00 – Робота конференції.

14:00-14:30 – Підведення підсумків. Закриття роботи науково-практичної конференції.

 

Регламент виступу: доповідь до 10 хв, запитання та обговорення до 5 хв.

Умови участі: Оформлену заявку на участь у конференції, тези доповіді прикріпленим файлом за нижче наведеними зразками просимо надсилати до 20 вересня 2019 року на електронну адресу: mr.igor.gol@ukr.net

За додатковою інформацією звертатися:

+38 093 68 54 971 Ігор Михайлович Голуб (координатор проекту)

Веб сайт Центру вітражного мистецтва cvm.org.ua

 Редакція залишає за собою право відбирати та повертати надіслані матеріали, якщо вони не виконані згідно вимог. Для допуску до участі у конференції учнів або студентів матеріали доповіді повинні бути написані у співавторстві з викладачем або мати рецензію наукового керівника.

 Допускається і заочна форма участі у конференції

 Вимоги до оформлення тез конференції:

 Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см.

Шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Нумерація сторінок – внизу, праворуч (кількість поданого матеріалу до трьох сторінок).

 

Приклад оформлення тез

УДК 303.378

Голуб Ігор Михайлович

викладач дизайну ДНЗ “Львівське ВПХУ”

“Капсульна” колаборація як науково-практичний процес

та співпраця між навчальними закладами

            Ключові слова: колаборація, смарт-освіта, “капсульна” колаборація, контентна колаборація, художня освіта, сучасна школа, студентська молодь.

Текст доповіді (кількість до трьох сторінок).

Література:

(5-7 джерел)

 “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ”