ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ: НОВИНИ ВІД СПЕЦРАДИ

Упродовж 2-3 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої ради у Будинку вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під головуванням доктора мистецтвознавства, професора Круля П. Ф. відбулися захисти дисертацій на здобуття вченого звання кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. Рішенням ради вчені звання присвоєні:

Карпаш Оксані Мирославівні

Тема дисертації “Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця ХХ – початку ХХІ століття: історія, типологія, тенденції розвитку”.
Науковий керівник – Дутчак Віолетта Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Марусик Наталії Іванівні Тема дисертації: Гуцульська хореографія як складова національних мистецько-культурних процесів кінця ХХ – початку ХХІ століть.
Науковий керівник – Серганюк Люба Іванівна – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувачка кафедри методики музичного виховання та хорового диригування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На засіданні міжкафедрального семінару Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся передзахист докторської дисертації докторанта кафедри дизайну і теорії мистецтва Дундяк Ірини Миколаївни «Українське церковне малярство другої половини ХХ – початку ХХІ століть (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження)». Науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор Михайло Селівачов. Рецензенти – доктори мистецтвознавства, професори Ганна Карась, Віолетта Дутчак, Галина Стельмащук. Робота рекомендована до захисту.

ВІТАЄМО! БАЖАЄМО НОВИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ