ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ: ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ У ДВАДЦЯТЬ РОКІВ

У травні 2021 року Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відзначає свій двадцятирічний ювілей. Створений з ініціативи тодішнього ректора – академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора В. І. Кононенка на базі художньо-графічного і музично-педагогічного факультетів, інститут вагомими здобутками в образотворчому й декоративно-прикладному, музичному, театральному й хореографічному мистецтві, у сфері дизайну став провідним мистецьким навчальним закладом і науково-методичним центром розвитку наукових досліджень із проблем мистецтвознавства, культурології, професійної художньої освіти Галичини з високим науковим і творчим потенціалом.

Біля витоків факультетів, об’єднаних в інститут мистецтв, стояли заслужений художник України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений художник України Михайло Фіґоль, народний артист України, професор Михайло Гринишин, заслужені артисти України, доценти Володимир Пащенко, Михайло Магдій, кандидат мистецтвознавства, доцент Люба Яросевич, заслужений працівник культури України, доцент Василь Їжак, професор Юрій Крих, доцент Василь Лужний.

У літописі інституту залишили вагомий слід декани, завідувачі кафедр і викладачі музично-педагогічного та художньо-графічного факультетів – заслужений діяч мистецтв України, професор Михайло Сливоцький, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Іван Фічора, кандидат філософських наук, професор Любомир Бабій, заслужений працівник культури України, доцент  Василь Домбровський, доцент Ігор Батюженко; завідувачі кафедр: член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Михайло Станкевич, народна артистка України, професор Христина Фіцалович, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, професор Станіслав Шумега, заслужений працівник культури України, доцент Василь Доронюк; провідні викладачі – доктор мистецтвознавства, професор Юрій Лащук, народні артисти України, професори Петро Терпелюк і Володимир Нестеренко, заслужений артист України Володимир Зварун, заслужений художник України, доцент Микола Варення, заслужені працівники культури України, доценти Ярослав Крушельницький, Роман Долчук, Ольга Ничай, Богдан Стасько, Григорій Величко, доцент Марія Ігнатюк, викладачі Микола Канюс, Іван Фіцалович, Інна Грецька, Тереза Басюк, Ольга Стецик, Оксана Маланюк, Наталія Гуламірян.

Нині навчально-виховний процес в інституті забезпечують сім фахових кафедр, на яких працює майже 130 викладачів і концертмейстерів. Свої знання й практичний досвід студентам передають доктори мистецтвознавства, професори: заслужений артист України М. В. Черепанин, заслужений працівник культури України Г. В. Карась, член Національної спілки композиторів України В. Г. Дутчак, академік Академії наук вищої освіти України П. Ф. Круль, І. М. Дундяк; народні артисти України, професори М. Я. Кривень, В. С. Пірус, І. В. Курилюк, Р. Л. Держипільський; заслужені діячі мистецтв України, кандидати мистецтвознавства, професори Л. І. Серганюк і Б. В. Бойчук, заслужені діячі мистецтв України, професори Б. М. Тимків, Х. О. Михайлюк, Б. І. Губаль, заслужені діячі мистецтв України, доценти П. М. Прокопів, М. Б. Якимечко, М. П. Стефанюк; заслужені артисти України, доценти О. П. Велка, М. З. Ортинська, М. В. Попелюк, О. Р. Молодій, О. М. Черсак; кандидати мистецтвознавства, заслужені працівники культури України, доцентки Ж. Й. Зваричук і Н. В. Кукуруза, заслужені працівники культури України, доценти Ю. М. Серганюк, П. М. Чоловський, М. О. Шевченко,  Н. В. Грицан, О. Ю. Мельник, заслужені художники України, доценти В. В. Корпанюк і В. С. Сандюк, кандидати мистецтвознавства, доценти Ю. І. Волощук, П. Я. Кузенко, Х. Т. Казимирів, Ю. В. Юсипчук, О. В. Дяків, В. М. Типчук, Л. В. Хом’як, Н. П. Бабій, Х. М. Нагорняк, І. В. Чмелик, О. Д. Бейлах, Л. Я. Семчук, С. В. Вишневська, В. Ф. Князєв, Л. М. Пасічняк, Ю. М. Гулянич, І.С. Палійчук, Л. М. Опарик, М. В. Булда, З. П. Рось, О. Д. Чуйко, І. В. Ярошенко, О. Р. Фабрика-Процька, П. В. Вакалюк, Г. В. Макогін, Я. М. Бардашевська, Т. М. Маскович, Р. В. Дудик, Л. В. Шегда, В. Б. Прокоп՚як, Т. Р. Осадчук, кандидати педагогічних наук, доценти Г. Є. Стасько, В. А. Шпільчак, О. Д. Шуляр, І. М. Таран, доценти В. М. Хомин, В. Г. Лукань.

Потужний науково-педагогічний потенціал Навчально-наукового Інституту мистецтв дозволяє успішно вирішувати проблеми модернізації навчально-виховного процесу, які сприяють удосконаленню професійної підготовки майбутніх театрально-концертних виконавців, художників, дизайнерів, викладачів музики, хореографії, образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва, активізації їх професійної компетенції, творчої активності й самостійності.

Інститут готує фахівців мистецьких напрямів за програмами підготовки бакалаврів і магістрів, має всі можливості для забезпечення наукового та професійного зростання, удосконалення педагогічної майстерності викладацьких кадрів через магістратуру, аспірантуру, докторантуру, стажування. Зокрема, талановита молодь з Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Київської, Полтавської та інших областей, представники української діаспори навчаються за шістьма напрямами підготовки на денній і заочній формах навчання. Уперше на Прикарпатті тут відкрито підготовку фахівців за напрямом «Театральне (сценічне) мистецтво». Дипломна робота випускників 2008 року «Солодка Даруся» за однойменною повістю Марії Матіос (майстерня народного артиста України, професора Ростислава Держипільського, генерального директора-художнього керівника Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка), номінувалася на Національну премію України імені Тараса Шевченка в галузі театрального мистецтва.

Навчально-науковий інститут мистецтв – це не тільки провідний освітній та творчий структурний підрозділ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, але й потужний науковий центр, вчені якого мають значні здобутки у галузі культурології та мистецтвознавства.

Інститут мистецтв є виконавцем низки державних науково-дослідних тем. Зокрема, науковцями кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва завершено розробку теми «Ансамблева народно-інструментальна традиція Прикарпаття: взаємодія фольклорного та академічного напрямів» (керівник – доктор мистецтвознавства, професор В. Дутчак). З 2019 року розпочато роботу над новою темою – «Мистецтво української діаспори ХХ – початку ХХІ століття як функціональна система національної культури», яка фінансується із загального фонду державного бюджету. Метою роботи є комплексне дослідження системи стильової, образно-тематичної та інтерпретаційної взаємодії та взаємовпливу складових мистецької сфери функціонування української діаспори упродовж ХХ і до початку ХХІ ст.

Значна роль у зростанні кадрового потенціалу інституту належить підготовці наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. До 2017 року аспірантура функціонувала за спеціальностями 17.00.03 «Музичне мистецтво», 17.00.05 «Образотворче мистецтво» та 26.00.01 «Теорія та історія культури». Починаючи з 2017 року, набір до аспірантури та докторантури почав здійснюватися за новим переліком шифрів та спеціальностей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р., № 266, а саме: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 025 «Музичне мистецтво», 034 «Культурологія».

Інститут видає науковий збірник «Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство», науковим редактором якого є доктор мистецтвознавства, професор В. Дутчак. Автори наукових статей із мистецтвознавства – викладачі й аспіранти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та інших вищих навчальних закладів України, Канади, Польщі, Словаччини, Словенії, Румунії та Білорусії висвітлюють теоретичні й історичні проблеми розвитку образотворчого, музичного, хореографічного і театрального мистецтв. Науковці досліджують актуальні проблеми художньої культури Галичини та інших регіонів України, східної та західної української діаспори, теорії й практики мистецької освіти, виконавства, народної творчості.

Щороку викладачі, докторанти, аспіранти й студенти інституту публікують близько ста п’ятдесяти монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, статей. Упродовж двадцяти років в Інституті мистецтв проведено понад 40 наукових, науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського й регіонального рівнів, науково-методичних семінарів, конкурсів, фестивалів, які високо оцінила українська та світова професійна громадськість.

Органічним завершенням системи підготовки науково-педагогічних кадрів стало відкриття, завдяки зусиллям члена-кореспондента Національної академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора М. Є. Станкевича, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, перше засідання якої відбулось 27 лютого 2009 року. У складі ради – відомі вчені України в галузі культурології, мистецтвознавства та декоративно-прикладного мистецтва. За дванадцять років існування рада зарекомендувала себе як авторитетний орган системи підготовки наукових кадрів в Україні.

Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – культурно-мистецький центр, значна частина викладачів і студентів якого є організаторами й учасниками найрізноманітніших культурно-мистецьких акцій. Зокрема, на базі навчального закладу засновано Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Іри Маланюк, Всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської, Всеукраїнський студентський конкурс хорових диригентів.

Колективами художніх кафедри (образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, дизайну) проведені десятки міжнародних і всеукраїнських художніх виставок. Серед них – міжнародні виставки творів образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва за кордоном. Серед основних: «І Міжнародне трієнале екслібриса в Лефкасі» (Греція), «Світ левкасу» (Угорщина, Литва, Латвія) – Богдан Бринський, Володимир Сандюк, Микола Якимечко; Міжнародна виставка графіки в Туреччині) – Петро Прокопів; Міжнародний симпозіум скульптури (Литва), «П’ять інтерпретацій України» (Греція) – Володимир Сандюк; «Міжнародний скульптурний симпозіум PETROMANIA» (Кам’янець-Подільський) – Богдан Гладкий; всеукраїнські виставки: «Сакральне мистецтво України» у Києві – Володимир Лукань; «Карпатський хребет» (Львів, Чернівці) – Богдан Бойчук, Богдан Бринський, Володимир Сандюк, Богдан Гладкий, Микола Павлюк, Вікторія Типчук, Світлана Хміль. У рамках співпраці з Краківською академією мистецтв відбулася міжнародна виставка «Мистецька творчість Прикарпаття», організована кафедрою образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації. Двісті робіт викладачів і студентів кафедри були представлені на виставці, що експонувалась у виставковій залі Краківської академії мистецтв та мистецькій галереї міста Томашовіци.

Участь студентської молоді інституту у міжнародних конкурсах і всеукраїнських олімпіадах дає можливість тісного контакту молодих митців, знайомств, пізнання мистецького середовища. Упродовж двадцяти років студенти інституту неодноразово ставали переможцями, дипломантами й призерами всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів. У 2006 році в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Ушинського (Одеса) Ірина Семанюк зайняла перше місце у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з теорії образотворчого мистецтва, а Андрій Гаврилюк – друге місце з образотворчого мистецтва. Журі Другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у Криворізькому державному педагогічному університеті (2008 рік) визнало роботу студента Юрія Писаря як кращу у авторському вирішенні живописного твору. Графічні роботи Вікторії Плотнікової та Миколи Кочержука увійшли до ТОП-20 кращих робіт конкурсу SMRC Україна-2012 й експонувались в Лос-Анжелесі та Сан-Франциско.

Схвальну оцінку мистецтвознавців отримали міжнародні виставки, організовані кафедрою методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну й Інститутом мистецтв Кошалінської політехніки (Республіка Польща) «Ідентифікація/Інтеграція» та  «Мigracie».

Кілька років поспіль студенти напряму «Дизайн» (майстерні кандидаток мистецтвознавства, доценток Ганни Макогін і Оксани Бейлах, старшої викладачки СвітланиСтудентка Прикарпатського університету перемогла в онлайн-конкурсі творчих робіт «Prime Art» 1 Повшик) займають перші-треті місця на міжнародних та всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з дизайну. Володарями дипломів міжнародного конкурсу молодих дизайнерів одягу «Новий колорит-2010» стали Наталія Струк і Вікторія Хмельовська, дипломантами XIV конкурсу міжнародної спеціалізованої виставки «НТФ. Технології і засоби виробництва» (Київ) – Олеся Савчук, Наталія Ілитчук й Олена Сало. Перше місце в номінації «Колекція одягу» на Міжнародному конкурсі молодих модельєрів «Водограй 2015» (ЛНАМ) зайняли студенти Ірина, Гринишин і Антоніна Божак, а на Міжнародному дизайн-форумі ПРО-design (м. Херсон) журі присудило дипломи Наталії Лесів (І ст.), Лілії Рібун та Ользі Рущак (ІІ ст.), дипломів Першого ступеня VII–VIIІ Міжнародних форумів Дизайн-освіта, які проводилися у Харкові (2013, 2015 роки), були удостоєні студенти-дизайнери Мар՚яна Гісь, Юлія Юрків, Мирослава Аронець і Соломія Бутковська. У 2020 році титул переможниці Конкурсу творчих робіт «Prime Art» в рамках Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» у Вищій технічній школі в Катовіце (Республіка Польща) здобула магістрантка Наталія Маліновська.

Славу Інституту мистецтв примножили лауреати ХV-ХVІ міжнародних фестивалів української естрадної пісні «На хвилях Світязя» Ростислав Коваль і Вікторія Ватащук; лауреати  XIX і ХХ Всеукраїнського конкурсу читців імені Т. Г. Шевченка (Київ) Ігор Прокоп’як, Віра Прокопяк, Любов Ступчук,  IV і VIII  Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Р. Черкашина Катерина Тисяк і Богдан Романюк (Харків),  Х Всеукраїнського конкурсу професійних читців ім. Івана Франка Ольга Довгас, XIV і XV Всеукраїнського конкурсу молодих акторів імені Івана Франка Олег Панас і Марина Гайдичук (Київ),  XXIV Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки Ерік Никифорук; лауреати Фестивалю-конкурсу кобзарського мистецтва імені К. Місевича «Кобзарська ватра» (Кременець) Надія Вівчарук і Надія Федорняк, Конкурсу бандурного мистецтва ім. М. Лисенка (Київ) Олександра Югова і Наталія Федорняк, Міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» (Дрогобич) ансамбль бандуристок, оркестр народних інструментів, дует «Діалоги» (Ігор і Надія Євенко), квартет бандуристок «Ґердан» (Надія Вівчарук, Наталія Федорняк, Ірина Шаламай, Ірина Куриляк), Юрій Радко, Євген Мусієць, Іван Збіглі; лауреати Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах «Мереживо» пам’яті О. Степанова (Рівне) оркестр народних інструментів, ансамбль баяністів-акордеоністів, Юрій Радко, Андрій Чукур, Олександра Соловей, Степан Матвіїв, Василь Сидорак, Віталія Рибчак; лауреати Міжнародного конкурсу «Премія Ланчіано» (Італія) дует «Діалоги»; лауреати Всеукраїнського конкурсу молодих вокалістів імені Іри Маланюк Станіслав Куфлюк, Василь Садовський, Оксана Кречко, Олег Чигер й Ольга Яловенко, переможець Всеукраїнської олімпіади з музичного мистецтва у Кропивницькому Андрій Галавай та ін.

Серед випускників інституту – народні артисти України: головний балетмейстер Національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» Іван Курилюк, актор Івано-Франківського Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олександр Шиманський, актриса Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Ярослава Мосійчук, естрадний виконавець, композитор, організатор Всеукраїнської народної пісенної премії «Галицький шлягер» Ярослав Борута; заслужені артисти України Галина Баранкевич, Олеся Пасічняк, Надія Левченко, Ольга Комановська, Олексій Гнатковський,Роман Луцький, Тетяна Гірняк, Мирослава Гусак, Надія Комарова, Ярослав Крайник, Ірина Лончина, Віктор Грибик, популярний актор театру і кіно Іван Бліндар, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів, солісти Львівської Національної опери Василь Садовський і Володимир Дутчак, лауреат премії імені В. Смоляка в галузі театрального мистецтва, викладач кафедри сценічного мистецтва і хореографії Ігор Прокоп՚як, а також відомі вчені, діячі культури і мистецтв, керівники закладів вищої та середньої освіти, мистецьких шкіл, центрів дитячої та юнацької творчості, дизайнерських і художніх студій тощо.

Студенти інституту проходять виробничу практику, а випускники успішно працюють в Івано-Франківському національному академічному Гуцульському ансамблі пісні і танцю «Гуцулія», Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк, ІваноФранківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, ІваноФранківському академічному обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки, Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені І. Озаркевича, на радіо і телебаченні, у дизайн-студіях, навчальних закладах середньої та мистецької освіти.

Колектив інституту значну увагу приділяє пошуку нових форм творчої і художньо-педагогічної діяльності студентів. Однією з провідних форм навчально-виховного процесу майбутніх фахівців у галузі мистецтва є створення й функціонування творчих колективів різних художніх напрямів і жанрів. У своїй творчості Інститут мистецтв підтримує тісні зв’язки з Національною музичною академією України імені П. І. Чайковського, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової, Львівською національною музичною академією імені М. В. Лисенка, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з мистецькими кафедрами Львівського національного університету імені Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка, обласними відділеннями національних творчих спілок України, театрально-концертними установами, відомими художніми народними автентичними колективами області.

Інститут мистецтв постійно поширює форми міжнародного співробітництва: запрошуються фахівці в галузі мистецької освіти з країн дальнього й ближнього зарубіжжя з метою ознайомлення з інноваційними формами та новими художніми технологіями. Цікавими для студентів і викладачів є творчі зустрічі, проведення практичних семінарів, «майстер-класів» провідними педагогами-митцями зарубіжних навчальних закладів Китаю, Польщі, Словенії, Румунії, Італії, Греції, Білорусі.Продуктивною в науковому і творчому напрямах є співпраця працівників і студентів інституту з колегами з Пряшівського університету в Пряшеві (Словаччина), Католицького університету Іоанна Павла ІІ в Любліні, Поморської академії в Слупську, Академією ім. Якуба з Парадижа в Гожуві-Великопольському, Державною вищою професійною школою імені Яна Гродка в Сяноку, Жешувським університетом (Польща), Центром досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі, Інститутом мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені К. Крапиви НАН Білорусі та ін.

Двадцятирічний шлях Навчально-наукового інституту мистецтв у структурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, за всесторонньої підтримки його ректора, доктора політичних наук, професора І. Є. Цепенди, свідчить про його унікальність, феноменальну особливість системного поєднання гуманітарно-інформаційної та мистецької освіти, що дозволяє йому стати не тільки провідним навчально-методичним і науковим, а й соціально-культурним центром, який має значний авторитет не лише на Прикарпатті, а й далеко за межами краю. Колектив навчального закладу визначив стратегічні завдання, які вирішує через реалізацію ідеї національного відродження і розвитку культури України в навчальній, науковій та громадській діяльності.

Анатолій Грицан.
Перший директор Навчально-наукового Інституту мистецтв, 
професор, кандидат історичних наук, 
заслужений діяч мистецтв України