ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

Підготовка магістрів проводиться:
Галузь знань 01 Освіта

Напрями:

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Освітня програма: 

Образотворче мистецтво

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Напрями:

022 Дизайн Освітня програма:

Дизайн

 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Освітні програми:

Образотворче мистецтво

Декоративно-прикладне мистецтво

 025 Музичне мистецтво  Освітня програма:

Музичне мистецтво