Підготовка докторів філософії (PhD)

Підготовка докторів філософії (PhD):
Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Напрям: Освітня програма:
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво

Декоративне мистецтво

025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Напрям: Освітня програма:
034 Культурологія Культурологія